ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ

Η με αριθμό 590/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκρινε τα εξής:

Ειδικότερα η πρώτη και η δεύτερη των καθ’ ων εγκατέστησαν σταθμούς βάσης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε δώμα πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται επί της οδού ….. αρ. …. στον Δήμο …. Αττικής, ήτοι σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το … και το … Δημοτικό Σχολείο του Δήμου …., ως και από το … Γυμνάσιο και το …. Γενικό Λύκειο του ως άνω Δήμου, καθώς και από τις κατοικίες των αιτούντων. Πρόκειται δε για πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι ανωτέρω βάσεις κινητής τηλεφωνίας, που εγκαταστάθηκαν στο δώμα οικοδομής της ως άνω οδού, αποτελούνται από τρεις (3) μικροκυματικές κεραίες κινητής τηλεφωνίας και πραγματοποιούν εκπομπές και αναμεταδόσεις στις περιοχές των 1800MHz και 2100MHz, ομοιοκατευθυντικά σε 360° στο οριζόντιο επίπεδο. Επίσης οι καθ’ ων εγκατέστησαν σταθμούς βάσης και κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε δώμα πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται επί της οδού …. αρ. … στον Δήμο …. Αττικής, ήτοι σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τα ως άνω σχολικά συγκροτήματα, τον Ιερό Ναό …., το Δημοτικό Στάδιο «…….», το χώρο παιδικής χαράς, το Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης του Δήμου …. και τις κατοικίες των αιτούντων. Περαιτέρω, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δημιουργεί στο ανθρώπινο σώμα δύο είδη πεδίων, ήτοι το ηλεκτρικό και το μαγνητικό και παράγει δύο είδη επιδράσεων και δη τις θερμικές, οι οποίες συνίστανται στην αύξηση της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που διέρχεται μέσα του και στις μη θερμικές, οι οποίες είναι και οι πλέον ύπουλες και περισσότερο έντονες, καθότι συνίστανται σε αλλοιώσεις των κυτταρικών λειτουργιών, όπως γλοιώματα και άλλες πιθανές μορφές καρκίνου, ανικανότητα τεκνοποίησης κ.α. Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει της υφιστάμενης επιστημονικής αβεβαιότητας τόσο ως προς τα όρια ασφαλείας και τον βαθμό κινδύνου από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι σταθμοί κινητής τηλεφωνίας όσο και ως προς τις συνέπειες που ενδέχεται αυτή να προκαλεί στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν προκύπτει στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι διασφαλίζεται η υγεία των προσώπων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τους επίδικους σταθμούς και ιδίως εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ήτοι μαθητών και ασθενών. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στην υγεία από τις κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από την απόσταση (σε οριζόντιο σχετικά επίπεδο) του χώρου διαβίωσης από την κεραία, από τον προσανατολισμό της κεραίας, δηλαδή αν εκπέμπει προς την κατεύθυνση του χώρου διαβίωσης, από την ένταση της ακτινοβολίας, όπως μπορεί να μετρηθεί ως μέση τιμή, από την ηλικία του εκτιθέμενου και την κατάσταση της υγείας του και από τη διάρκεια έκθεσης, δηλαδή τις ώρες διαβίωσης ανά ημέρα στο συγκεκριμένο χώρο.

Περαιτέρω, είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε Δελτίο Τύπου του Διεθνούς Γραφείου για την Καρκινική έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κατέταξε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας στην κατηγορία 2Β των πιθανών καρκινογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο, ένεκα ενδείξεων για συσχέτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μορφές κακοήθους καρκίνου, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και πλήττει συνήθως τον εγκέφαλο.

Σημειωτέον ότι τα υφιστάμενα στη χώρα μας όρια ασφαλείας, ακόμη και αν είναι μειωμένα κατά 30 – 40% των διεθνών ορίων, δεν συνεκτιμούν την υπερισχύουσα του ελληνικού δικαίου Ευρωπαϊκή ΑΡΧΗ της Προφύλαξης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή όπου ανακύπτουν κίνδυνοι σοβαρής ή μη αναστρέψιμης βλάβης, η μη διαθεσιμότητα πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν λόγος για την αναβολή της λήψης αποδοτικών μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Με την ουσία αυτής της αρχής συμβαδίζει και υπερβαίνει την υφιστάμενη νομοθεσία για τα όρια η συνταγματική αρχή περί προφύλαξης της προσωπικότητας από τοξικούς για τη δημόσια υγεία περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες της ασύρματης κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνίας. Επομένως, οι καθ’ ων εταιρείες, οι οποίες εγκατέστησαν και λειτουργούν τις επίδικες εγκαταστάσεις στις προαναφερθείσες τοποθεσίες, οι οποίες ελάχιστα απέχουν από το σχολείο και τις κατοικίες των αιτούντων, παραβιάζουν την αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης βλάβης στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, καθώς και στο περιβάλλον, ακόμη και αν δεν μπορεί να αποδειχθεί πλήρως η αιτιώδης σχέση μεταξύ της επίμαχης εγκατάστασης και των επιβλαβών συνεπειών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει. Εξάλλου, ανεξαρτήτως του ζητήματος της νομιμότητας ή μη της αδειοδότησης των εν λόγω σταθμών, οι καθ’ ων παραβιάζοντας την αρχή της προφύλαξης, πλήττουν το αγαθό της υγείας των αιτούντων, καθώς και περιβαλλοντικά αγαθά, στα οποία ανήκουν κατά μεγάλο μέρος τα κοινά και κοινόχρηστα πράγματα, των οποίων η χρήση και οι από αυτά ωφέλειες αφορούν άμεσα τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου και συνιστούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής. Τα ανωτέρω αγαθά και ειδικότερα η ιδιωτικού δικαίου έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στο περιβάλλον (άρθρο 24 ισχύοντος Συντάγματος), όπως αυτό έμμεσα τριτενεργεί μέσω της 57 και 966 επ. ΑΚ (βλ. Βαθρακοκοίλη, άρθρο 57, αρ. 11, υποσημ. 19), δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώματα, αλλά επί μέρους εκδηλώσεις του ενιαίου δικαιώματος της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, κατά τρόπο ώστε η προσβολή των αγαθών αυτών να συνεπάγεται και προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας των αιτούντων (βλ. ad hoc ΜΠΚορ 346/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σημειωτέον ότι η μη λειτουργία των επίδικων κεραιών δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού δεν οδηγεί σε πλήρη στέρηση της οικονομικής ελευθερίας των καθ’ ων εταιρειών.

Επειδή, λοιπόν, η σωματική και ψυχική υγεία αποτελεί το υπέρτατο προστατευόμενο αγαθό της προσωπικότητας του ατόμου (ΕφΠατρ 182/2001 ΑχαικήΝομ 2002. 26), πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό και να απαγορευθεί στις καθ’ ων εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να λειτουργούν τους σταθμούς βάσης και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που έχουν εγκαταστήσει στα δώματα πολυκατοικιών που βρίσκονται επί της οδού ….. αρ. …. και επί της οδού …. αρ. …., στον Δήμο ….. Αττικής, καθώς επίσης πρέπει να υποχρεωθούν να προβούν στην προσωρινή απομάκρυνση των κεραιών και μηχανημάτων από τον ως άνω τόπο εγκατάστασής τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση προς αυτές της παρούσας απόφασης, με την απειλή σε βάρος εκάστης των καθ’ ων η αίτηση χρηματικής ποινής τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, για κάθε παραβίαση του διατακτικού της. Τέλος τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος εκάστης των καθ’ ων η αίτηση εταιρειών κινητής τηλεφωνίας λόγω της ήττας τους (άρθ. 176, 182 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.