Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΑΡΧΙΚΗ

 ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου συνεργάστηκε επί είκοσι (20) έτη με μία από τις τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Στη διάρκεια αυτής της συνεργασίας δίκασε εκατοντάδες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών κατά της εταιρίας σχετικά με την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ανά την Ελλάδα όπου οι περίοικοι αντιδρούσαν στην εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας φοβούμενοι για τις τυχόν επιδράσεις τους στην υγεία τους και εν γένει στο περιβάλλον.

Σήμερα μετά την λήξη της συνεργασίας του με την ως άνω εταιρία κινητής τηλεφωνίας οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν τη νομική υποστήριξη πολιτών ή δήμων που θέλουν με νόμιμα μέσα και μέσω της δικαστικής οδού να εμποδίσουν την εγκατάσταση μίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας κοντά στο σπίτι τους ή σε ευαίσθητα κτίρια όπως σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού ή ευάλωτων ομάδων.

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν εγκατεστημένες χιλιάδες κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μη ιοντίζουσα. Οι μετρήσεις που γίνονται από την ΕΕΑΕ ( Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ) δείχνουν ότι η εκπομπή των κεραιών δεν υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπει η νομοθεσία. Το μεγάλο ερώτημα είναι όμως αν τα όρια αυτά που έχει επιλέξει ο νομοθέτης διασφαλίζουν πλήρως την Υγεία ή όχι.

Ήδη ενόψει της νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας το λεγόμενο 5G αναμένονται να εγκατασταθούν χιλιάδες ακόμα κεραιών. Η εγκατάσταση κεραιών 5G έχει πυροδοτήσει πολλές αντιδράσεις σε πολλές χώρες κυρίως Ευρωπαϊκές και έχει αρχίσει ένας έντονος διάλογος για το αν μπορεί να υπάρξουν βλαβερές συνέπειες για την Υγεία και το Περιβάλλον επειδή αφενός μεν οι συχνότητες στις οποίες εκπέμπει είναι διαφορετικές αφετέρου δε επειδή προβλέπεται η εγκατάσταση χιλιάδων νέων κεραιών.

Οι δικηγόροι μας θεωρούν ότι σημαντική κατάκτηση για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας συνιστούν η Αρχή της Πρόληψης και η Αρχή της Προφύλαξης τις οποίες αναγνωρίζουν η νομική θεωρία και νομολογία και εφαρμόζουν σε υποθέσεις με κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Η Αρχή της Προφύλαξης επιτάσσει την λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Υγείας ακόμη και εάν οι κίνδυνοι και τα αρνητικά αποτελέσματα ενός έργου όπως η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν μπορούν να θεμελιωθούν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. Αρκεί να μπορούν αυτοί οι κίνδυνοι να ταυτοποιηθούν ακόμα και εάν είναι αβέβαιοι και αμφισβητούμενοι από επιστημονικής απόψεως για να επιβληθεί η υποχρέωση να υιοθετηθούν προληπτικά μέτρα που σκοπούν στην αποφυγή της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με την εμπειρία τους από εκατοντάδες υποθέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ελέγξουν τη νομιμότητα εγκατάστασης μίας κεραίας καθώς και να αναλάβουν την δικαστική εκπροσώπηση όποιου έχει έννομο συμφέρον και επιθυμεί να ζητήσει από την Δικαιοσύνη και τις Αρχές τα εξής:

α/ Διακοπή λειτουργίας της κεραίας κινητής τηλεφωνίας

β/ απομάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας

γ/ την ποινική τιμωρία του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, του εργολάβου που την εγκατέστησε καθώς και του ιδιοκτήτη του κτιρίου αν υπάρχει παράνομη εγκατάσταση.

δ/ την επιβολή προστίμων από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

ε/ την επιβολή προστίμων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

στ/ την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην οικοδομή που βρίσκεται η κεραία.

ζ/ την ποινική τιμωρία του ιδιοκτήτη που δίνει παράνομα ηλεκτρικό ρεύμα για την λειτουργία της κεραίας.

Όπως γνωρίζουν οι δικηγόροι μας, υπάρχουν περιπτώσεις που μία κεραία κινητής τηλεφωνίας δεν είναι νόμιμη επειδή δεν έχει λάβει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες ή επειδή παρότι έχει λάβει άδειες η εγκατάστασή της παραβιάζει αυτές τις άδειες επειδή έχει εγκαταστήσει περισσότερες κεραίες από τις επιτρεπόμενες.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που μία κεραία κινητής τηλεφωνίας έχει εγκατασταθεί νόμιμα αλλά τα Δικαστήρια θεωρούν ότι η νόμιμη εγκατάσταση δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των γειτόνων και ως εκ τούτου απαγορεύει την λειτουργία της.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας γνωρίζουν ότι ένα ζήτημα που πρέπει πάντοτε να ερευνάται είναι η συμμόρφωση της εγκατάστασης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας με την σύσταση και τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Σε πολλές περιπτώσεις οι κεραίες εγκαθίστανται σε δώματα τα οποία προορίζονται για άλλες χρήσεις και απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας. Σε κάθε περίπτωση είναι πραγματικά άδικο να μπορεί ο ιδιοκτήτης μίας ταράτσας να εγκαθιστά μια κεραία κινητής τηλεφωνίας σε αυτήν και να εισπράττει μίσθωμα όταν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες της οικοδομής δεν συμφωνούν.

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας είναι εδώ για να σας συμβουλεύσουν για όλα τα νομικά θέματα που έχουν σχέση με τις κεραίες κινητές τηλεφωνίας.